s
s
s
s
s
s
s

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

Piotr Kasjas
Nacionalidad:
Polonia
E-mail:
kasjas2@yahoo.co.uk
Biografia

Piotr Kasjas

(urodził się 3 lipca 1969 roku w Pabianicach koło Łodzi) - polski poeta, animator polskiej kultury i sztuki, uczestnik międzynarodowych wydarzeń kulturalnych

oraz europejskich festiwali poetyckich.  Mieszka w Birmingham (2005).

Jeden z pierwszych, charyzmatycznych członków legendarnej londyńskiej grupy literackiej „PoEzja Londyn”. Jego twórczość literacka tłumaczona była na język angielski, niemiecki, rosyjski, białoruski i obejmuje ponad 100 utworów prezentowanych w radio, publikowanych w prasie, w znaczących czasopismach literackich, w zbiorach poezji oraz w kilku almanachach i antologiach poezji polskiej wydanych w kraju i za granicą.

Współtwórca i prezes Organizacji Polonijnej na rzecz Rozwoju i Promocji Kultury Polskiej "GŁOS POLSKIEJ KULTURY” z siedzibą w Birmingham (UK). Działa w skupiskach polonijnych m.in. na terenie szkół i parafii organizując warsztaty poetyckie i spotkania z twórcami. Jest również organizatorem znaczących imprez i wydarzeń kulturalnych promujących polską kulturę i sztukę na terenie Europy.

Twórca filii Klubu Polskiej Książki w Birmingham ( pierwszej poza granicami Polski )

Członek zarządu Polish Millennium House w Birmingham

Członek English Pen w Londynie

Autor tomików „Gdyby miłość nie istniała..”(2012), „Miłość i tożsamość” (2013), „Bezdroża uczuć” (2013)

Ważniejsze dokonania organizacyjne  -

* Grudzień 2012 – organizator wydarzenia poetycko – muzycznego „Piękni Ludzie” w Birmingham.

* Marzec 2013 – współpraca przy organizacji „ Europejskich Dialogów Literackich”, które miały miejsce na UCL School of Slavonic and East European Studies. Spotkanie to  było częścią londyńskiej prapremiery XIII Światowego Dnia Poezji UNESCO.

* Kwiecień 2013 – współorganizator I Ogólnoświatowego Konkursu Poetyckiego o Szklane Pióro pod hasłem „Młodzi Poeci”

* Czerwiec 2013 – organizator koncertu poetycko – muzycznego „Wierszowe Debiuty 2013”

* Sierpień 2013 – otwarcie pierwszej za granicą Polski, filii KPK- Klub Polskiej Książki

w Polish Millennium House, w Birmingham.

 

* Październik 2013 – współorganizator wydarzenia poetyckiego „Niosący Słowa”

* Październik 2013 – organizator prezentacji „Tryptyku Rzymskiego” Jana Pawła II

 

Peter Kasyas (born on July 3 1969 in Pabianice, Poland) – a Polish poet, animator of Polish culture, a particiant of international cultural events and prestigious festivals of Poetry. He resides in Birmingham since 2005. He is one of the first charismatic members of London based group “PoEzja Londyn”.

His works have been translated into English, German, Russian, Byelorussian. It includes over 100 works presented on radio, published in newspapers, in literature periodicals, in collections of poems and a number of almanacs and anthologies of Polish poetry published in Poland and other countries.

Mr Kasyas is a co-founder and a director of Polonia Organisation to Serve the Purposes of Developing and Promoting Polish Culture in Great Britain           “THE VOICE OF POLISH KULTURE”. He is active in Polish areas in schools and parishes organising poetry writing workshops, meetings with authors. He also organises major cultural events promoting Polish culture in Europe.

He is a member of Board of Directors of Polish Millennium House in Birmingham.

He is an author of books of poems “If love did not exist….” (2012), “Love and identity” (2013) and “Astray ways of feelings” (2014)

 

Poems

 

I am breathing...

 

I am breathing in the sinful aroma of your body,

My thoughts are penetrating the expression of your eyes

And I am arranging a bouquet of affectionate poems

that I am placing on the threshold of your heart.

And you have my word

that will protect you when you feel lonesome.

I am also placing a sparkle of love into your hands

so that being warm as it is it reaches the cold bottom

of your silence.

 

 

Born in Desire

 

We loose our youth in our life pilgrimage,

awhile time marks its traces

and tears off shores of our fate like a river.

Yet we were born out of our greed of one another

- in eternal passion for love.

We are continuing this, elated

by a sweet nectar of each other\'s lips

between laughter and humble sigh,

in happiness and in need, for richer, for poorer

in tense vigil of this intimate moment

- this our sleepless night that we share

Tangled in passion and desire

we are drowning in waves of hot delight

that keep pushing us to the edge of pit.

 

 

Thank You

 

(for my Mom)

Thank you for your love,

for my peaceful slumbers, thank you for tears.

Thank you for this beautiful world

- this priceless gift of yours despite its faults.

Thank you for every moment shared,

also for those that will not come.

Thank you – Mom.

 

 

Desarrollado por: Asesorias Web
s
s
s
s
s
s
s