s
s
s
s
s
s
s

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

Arif Damar
Nacionalidad:
Turquía
E-mail:
Biografia
THE BROKEN SPOOL

It was evening
On black stones was written in white
Two numbers one below the other 6228
I was the only one to read it

The old friend is gone

The two of us were on the swings
Of our own silence
Apart from each other
We were swinging elbow to elbow
We stopped
Then by seperate staircases
We went down to our thresholds

It was evening
We left behind us the domestic city of the evening
In one hand the stick
On which we were leaning
In the other our lost
Exhausted daylight
When the redness in the west struck us
To draw once more our faith
Sparks flew from our foreheads

It was evening
We walked
We reached
The wise evening sea
Without delay
We kneeled
And stayed there
We first set our sweating free
From the iron of our handcuffs
The old friend had put on unawares
The sea was tired
Tired was the water

'Night
Night of nights
Pitch-dark night'

We half opened the door of the tired water
Without mystery
In the starlight we knew our own light
We set it apart quietly

-You have nothing in common she said
Besides your memories
-We have nothing in common
I said

Don't I know what I learned
In this world

If memories are not lived
Lived once more
They wither and fade
Left there
All alone

How else could we be
We were silent

'Night
Night of nights
Pitch-dark night'

We didn't look at the stars
We didn't even listen
To the sound
Or the silence
It was as if we were shaped
In the streams of the ocean

Morning-glories were waiting for us
And water-lilies
Were waiting
To spread their fragrance

We were the rainbow dream
The simple striving
Without splendour
Of the ear-shell

We
We were the two of us
The unheard song of the sea-tulips
In the deep

Tomorrow
We were to set the world right
Together
But first let the night end

'Night
Night of nights
Pitch-dark night'

That natural
Immortal beauty
Bloomed on the thinnest of the uncanny branches

-Come let us get up we said
-Come

While from the brooken spool
Of our desperate dream
Two strips of white thread
Came down
Came everywhere

Translated by Mina Urgan

KIRIK MAKARA

Akşamdı
Karataşlarda beyaz alt alta
İki sayı 6228
Ben okudum yalnız

Eski arkadaş gitti

Biz kendi sessizliğimizden
Birbirinden uzak
Salıncaklarına bindik
Sallandık dirsek dirseğe
Durduk
Sonra aynı merdivenlerden
Eşiklerimize indik

Akşamdı
Akşamın evcil kentini arkamıza aldık
Sendelerken dayandığımız değnek
Bir elimizde
tekinde yiten
Tkenen gndzmz
Vurduka kızıltısı batı evreninin
Yazgımızı yeniden izmek iin
Kıvılcımlar satı alnımız

Akşamdı
Yrdk biz
Bilge
Deniz akşamının gecikmeden
Vardık nne
Dizlerimizi bktk
Kaldık orda

Terli bileklerimizi ilkin
Demirinden bir kelepenin
Ayırtına bile varmadan
Eski dostun vurduğu
Yorgundu deniz su

Gece de
Ne gece
Yoğun gece

Araladık gizemsiz kapısını yorgun suyun
Yıldız ışıkları iinden
Bildik aydınlığımızı setik
Ayırdık usulca

-Hibir ortak yanınız kalmamış dedi
Anılarınızdan başka
-Hibir ortak yanımız
Kalmamış dedim

Ben dnyada ne ğrendim
Bilmez miydim

Orda
Solarlardı sararır da
Yapayalnız bırakılır
Yaşanmazsa yeniden
Yeniden anılar da

Başka nasıl olacaktık
Suskunduk

Gece de
Ne gece
Yoğun gece

Yıldızlara bakmıyorduk
Kulak verdiğimiz de yoktu
Sese
Sessizliğe de
Okyanus akıntılarında
Biimlenir gibiydik

Gecesefalarını bekletiyorduk
Beyaz suglleri
Yolumuza bakıyordu
Kokusunu samak iin
Uysal denizkulağının
Gkkuşaklı dş bizdik
Grkemsiz
Yalın abası

Biz
İkimizdik
İşitilmez trkleri denizlalelerinin
Dip sularındaki

Yarın ilk
Dnyayı dzeltecektik
Birlikte
Hele bitsindi gece

Gece de
Ne gece
Yoğun gece

Atı aykırı dalların en incesinden
O doğal
lmsz gzellik

-Hadi kalkalım dedik
-Hadi

Bir onulmaz dşmzn
Boşlukta takılı kalan
Kırık makarasından
İki sap beyaz iplik
İnerken yere
Her yere

BIOGRAPHY:
Arif Damar
[b. 1925] a socialist poet of the 1940s, was influenced by the Second New movement, but in his later poems moved closer to a spare, lyrical

tulin.damar@gmail.com

 

Desarrollado por: Asesorias Web
s
s
s
s
s
s
s