s
s
s
s
s
s
s

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

Abdellah EL MANNANI
Nacionalidad:
Tamazgha
E-mail:
Biografia

timdyazin

sawl s ighd

ifrawn n tayniwt
kkan tin gan asklu
tmdit i wa¶u
¹¹iååa jdrnt
akal

sawl s ul

ibrayn gan amud
asmammi imun
à ukrisn
talalit arn ¹¹ma¹al
iàd tlkm
tmund d tizi
d ifssi n igdad
tg ¹a¹sa nem taslit
tazgzut tàÜma yas
ifassn
tayri tssus as
azzar

sawl s umarg

anåar add ittga
umarg nnem
ar gis issa iwiz
rià adam alsà
tallest inu
ixkm laí
rià ad tårt am¹¹a
ià isrs agayyu
f ufus
d itran iàa teqqen
Allen
isaffen ià an ssan à
um¹¹a inu

sawl s uñmmi¶

ià ad ittqs
rad am sslsà amud
n tayniwt
à tizi n tayyrza
d turarin n tzlfin
icckkaln tssird tallaxt
d tfullust isyafan
s tglayt
ma radd gis in¶r ?

sawl s mzzi

tirgit af giwrn
¹ayya¶ afa fttun
takat tsàa ul
iàd ur yufa mad ittini
tayniwt
da sttin ikkan tga asklu
Takat
Asst iccan

4-4-2003


Fadd ...


fadd ad ttirirà
ad ttlmadà taàlaàalt n ig¶a¶
à ignwan
ar ttaraà ifssi wa¶u
abddad n waddagn
d rrkiz n tayyuàin n waman
ísuà asmakkl n tudert
array tamdyazt

Fadd ad àrà
ssinfà ifrgan à uàaras
gà taàÜyyit
ssnkryd iåuran n wallaà n ul
rcmà tayri s taåult
gà udad irià idrarn
gà igidr gnà à ignwan
gà afra ssimimà
tudert

Fadd ad gnà
ssuà aduhdu n iåenåarn n tafuket
skrà à ukttay tifilit sslsàt i ussan
krfà tuttut
lsà anåar råmà idirn
íduà à usklu n usara
tahlà taguri
h¶rn imdyazn

Fadd ad irià
skrà i ul tasarut jluàt
à imc¶ n tammnt
gnt tizzwa tin¶afin
tu¹fin bikks nt i tmàra
s²iyy¶n ismgan
råmnt tannirin I tàÜrit
tbbi tazzit imgra¶
ffind idammn
mund waylaln f tirmt

Fadd ad ilià
gà udm nnes gr ifassn inu
skrà as tku¹¹ay
gnà f uíbu nnes
skkuà fellas iåmuååal inu
gà as assaà ur ittmtatn
tamzàa

Fadd ad sawlà
gà tazzant
asià uråin à ufus
flà awkarn

7-7-2002


Arqqas


ntel tifawt
asif iga amdyaz
sawl s ifarrayn
askubbr nnesn
aàd lulnt twllafin
arqqas lli issan à iàarasn
tazzit ttrs asn f umggr¶
ajjbir iga anzgum
tabrat ur tssen
mani tra
addagn aàd ngin
im¹¹awn
azzar n isan
matt izznzan ?
a¶u da immalan urqqas
tasgiwin
í¶an à ¹uååumt
n imadaàn
tinflak biddnt
islman ranmad cttan
arqqas lli yiwin tabratt
urta ssn mani ran
iman lli sa ssyafan
zugn ftan
aman lli ssan
laítn zwan
inirn lli jm²anin à ignwan
gÜran itran
uzzal llià ad kkatn
ard kkatn kuyan
taàalin lli s nna nsfawtnet
isnnan aàn í¶ant
arqqas lli s nra
ad isslkm tabrat
tillas aà sul llan


17-4-2003C.V
Abdellah EL MANNANI
Surnom: ANAROZ

Date de naissance : 3-3-1976
Lieu de naissance : Inzegane – Agadir

Poète Amazigh
Domaine de la Poésie : divan intitulé « sawl s ighd »
Domaine du scinario :
Scinariste de film : Squellette avec alin production
Tiniguite avec faouzi vision
Tawssat avec alin production
Tazzit avec faouzi vision
Tagadirt n tillas
Taghart n tgudiwin

Autre ouvrage non terminés :

Divan : ouraw oumtta
Romon : ighzdissn
Scinario : afus irezan


Autre activités : membre au syndicat Marocaine des meties musical

Division Régional d’agadir
membre au Association tarragt Inzegane

Adresse Email :
sawl_sawl@hotmail.com

 

Desarrollado por: Asesorias Web
s
s
s
s
s
s
s