s
s
s
s
s
s
s

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

Taieb Amgroud [Consul - Sud Marruecos]
Nacionalidad:
Tamazgha
E-mail:
Biografia

-30-isqsitn ddrnin

ad k nsaqsa a u tmazirt rad dik jm3av
man azmz man asgåas ad rad nëçm alln nv
man akud rad av ilal uzmz ad gn winw
ad iyi ikrz ar isrwat ad t içä nccit n
nanni t ar siv isrwat asatti rbiv as t
aynna d nuzzl yawi tn wasif äufav t
ur jju d yiwi walu ad ig ãapa i darnv
tasutin ad tkkit a akal ad v nlul
nddr gik suv aman nnk nssuæ n zzg ul inw
tzziäët,æmsn middn nadr d i iåyya nv
nntl v ivãan aggasn d utrs nv d umarg
tizi nna ipëj umdlu tggammi tbuqqalt
d uårruj da s ttaåmv aman nzwur asn
rad akæ nstara talatin ula ijaëifn
smammiv f isaffn d una d ifëän iqqurn
.nssiki,nçlä,nrufa;agå d siti tçët av
dr d i taskala mmass ad tçët mddn nmrrt
ddunit n ëbbi av nlla issugåa çëan av
imma kra yaän hann imi kad ttzwwaqqn
ad ka çën middn taggurt tëcm zrin av
imma aåns mad t issugåan ad yanni ibrrayn
wwad izwarn :laç av ddrn mddn nkëfã
wiss sin ikks av irifi tudrt ijla av
këaä ar flla suddumn wida nga v ixf
ur ar id kttin amr tizi n tbrvazt
kkuç ayda nu inza mmassat ad tçëm udm
n wakal v uåadir ar nzzan igran nnv
isaffn,talatin,izuvar i ibëëann
mani mu nga ass nna kullu tnza tgrtilt ?
smmus nglula yan ur ar diti tjmmaon
ur av ikti yan ur isssin atign nnav
tasutin ayad nlla v tvrdin zu mmutv
gan inn iqbiln cala ar aïïun ayda nnav
zznzan svn giv nfrk i ïïnç ëçmav alln
vmn iyi s vaylli ran ad iyi ur aæzn middn.
nmmntr d yan imikk,aynna ran gin av t
amr v uzåi,nmmav,aytma çin balakn
säiã vrint tmvarin ,ijjign akkutn
iäë d itri v unfgu amud ijdr qqurn
iä ann intl wayyur ad ur issagå çën alln
n iknnadn lli yallan iv nwarga ccarq
iv ittut u darnv ajjiyyat t ,rglat alln
qqnat mslat imzgan,ulawn pbuyat tn
wiss sa tunfit d rric,rrif a u darnv
ipapan,ayt baomëan ,addagn iqqurn
illi,mak,baba daddak,ssarat d idrarn nv
mmassat d ad tçët mddn mav ddrn ,ëçm alln nnk
Ëçm ,ssird imzgan nk ad k id açn ulawn
ad awn fsrn amïïa ,sawln mddn ifissn
ssikin ifäan n isgåasn mad rad av d illil
ad av issfld,av içë, s viklli nga riv t
nlul da ,nddr da nsswa krzv ur nssn
ula riv ad skrv ismg ula ad ng imikr
pacav ad nfttu f udis,ad av issumg ,ad yi ccn
pacav ad sul addrn mddn var isbaqqayn
ssëmin av wida fllav uæan ittbaqqayn
willi d inkrn v tillas,d ussiwd ur nssn
mani d siv kkan max is ar jju tbaqqayn
willi d vid nufa ,willi izrin id bu ssior

ar nsaqsa u tmazirt ,ëçmv d alln nv
nlul,immvi wuçu nu ixatr v darnv
naf d içëan ns ,akal nkk ad da tjmmaon
nufa d argan d tkiäa ,tayyuåa ,ibuxxucn
talatin ,isaffn d ivzran iånan nnv
swuttan av ignna ,valv is nga wapduyav
valav afgan is ur igi amr zund nkkin
izzu d ,iëça giv unmmal agadn n tidt
ar div iïïçi lliv ur nssin awal da siv
isawal,mit d ukuëay nccat ibri av
nttyagas f ils da ran ad i lmdn ad t nssn
ttuv awal n inna,ku ass,usu d upbu nnav
ttldin ivãan,ixatr içëi,ssagåv afatn
anniv nn izimmr da rad i yut gr walln
ar ittitti tivrdin izziz af d iouwwl
yuru, ssuåtn tayyawin,bäun i tbëëant
ur mmavn amr flla ad nlluzzu bäun av
ilin iyt v uçlmaä nv afasi mzalalv
villi v ar ttmiggirn dar ugudi d umurn

ar nsaqsa ayt tmazirt ini ëçmn alln
man azmz man asgås ad rad naæz arratn
mani kkan ? mani v llan ? nmãaëad lap av
afukku, tidtt,ããapt ha middn a mmavn
nniv ak hann akal ad ur igi abla winv
yan ur ivrin ,isqsa ras ijawb *loilm*
iga umzruy inigi ,sqsqat ak d irar
sqsat içëan akal,ill,aruku,iåmmayn
isafarn,açawan,awal,amarg,arratn
tidinint,iggiw,ardin,hann amarg nk nssn
mani v t id tuåmt jmoa hlli d tgmmi nnk
mad rad ak d ivama tigirit i tgiïunt
asarag,taçuwa,,aãëmi,aragaj çë nn ils
çë tirmt d ifckan,timlsit ddmin nnk
is ur ar k ishwawi rribab nv d umarg ?
ara afus hak afus,akal ad içäaë av
nkki dik ,iwi d illik rad k asiv gr walln

27-tagallit yufan

nggull tagallit ard sulav1 gav mkda riv
mnct ad zziäËv nmmav ad mlv udm nnav
mnct n waÏÏan av zriv arkuku2 mäln av
duhdan3 ixfawn n middn ttun iyi zrin av
mnct n wul ayad d nffuv idrusn d wussan
ibbi nn wasif açuË iqqur ur yad nçËi yan
ad nn ka igrawl siti ivr i middn nmun
ad awnt d nrar a tamazirt udm jlan am
ur sul nssn mad oniv4 abrid ijla av
yan d izzan ar av ikkat ar flla tçallan
inv awal aÆrn akal afgan isdrvl5 t

nggull tagallit ad tufu rad gav mkda riv
biksav ar nqqaz isura s wugguÅn usin
s usvar d wuçu n tmazivt aman d iman

mnct n urgaz a iddan mnct ad mu jdrn ul
mnct n yan icca takat acku yuÆz ifrk
i ukuËay lli d usin aÅäi lli vzan av
mnct n yan ibiks yasi iglm izwar av
manzak awa a dda mulud,dda oli innurz lkmn
disn imazivn ivbula idusn zmrnin
i tmasayin ,içaçutn tagÅat nçäaË as
mit d umassan d tmssanin kyyin d nkkin
biksat av ad nall aman s ugguån nnav
iv iktur idus ad issu iddr yigr nnav
vrn middn ssnn i wawal n yuba d massin
abrid nk a ggu usila d thyya zwarat
i imazivn d iwis n tacfin ur drvln
f itran n mupa açayyan d obd lkrim gu rrif
win unflus ,azagur tamagit d ussan
izrfan n yilli d iwik,iwi d yllik.

15-tizzlit n tmgwêrrêî1

zî d unzgum a ul icca adif2 ar izzâä3 ivêsân
llf4 i unaruz5 ur rad sar njmoa d itran
ghar msafâd d ufrak anlli irûh t id umwan5
kkis timlsit n tgûdî ssnfl i umnad ikwlan
ttu mad tghrit rêzm i mad tssnt irgazn ftan
ttu mad tghrit gan imnntran wwid ighran
tinna têzêrit anf asnt ur rad k inn idul6 yan
igh rad i tamnt aghu iroi rksnt d irkan
zzant t id akkw tîddâ inna walli t id iswan
mit d usafar isghat yurmt ula jju rêwan
igh nmyakaz7 smizv8 awal nssrva aghad9i iman10
ar issutul ixf matta agayyu ad ixwan
rêzêmgh imi mmuddan d s ûdâr nssudu11 isan
kkusun iyi tasga af iyi rurn kada n yan
urta issn ma iga mani d ikka mit d uxsan
bbin gitngh ukwrn tidi sukkutn12 tid icwan13
inna iyi dagh ixf inu zî d iming14 inghan
yûdêr s irâman tayyugwa nu isskwmêd immghan
yugwl iqjdr gh uxsay i middn frdn15 g urtan
yukwr iyi ccan uccn isddukkl t wwad iksan
zîgh d unmmal n tkrkas izznza gigi sghan
isfittikn16 da ngh mlan nsukwa tn d inkan
tjdr t takat ifsi wanas ns izdig ufran
ighli d dagh ûnêzâr iggig ar izzâd usman
yut izîllîd yars tikrkas ,agu d irkan

bujdur v 2956z/2006

1-tamÅËËçi :ar nttini tÅçaË iyi ,iga t ndmv.
2-adif : ar ittili v ivãã[nnuxao].
3-içäa : ar iççaä,imzi,ikÆm,invd.
4-llf ,uluf : annuËçm[ÏÏalaq].
5-anaruz : asirm,[alamal].
6-amwan : imir da v ar ÏÏaËn ifrawn n waddagn,ar itsat umkraz tayyuÅa[alxarif]
7-idul :dulv k inn iga t iv tt gik iwiv ssnv mad ttinit.
8-nmyakaz :ssuÆzv ak ixf inu tssaÆzt iyi wink.
9-smizv :zzurru tivawsiwin tsrst ku yat v udvar d da tgadda [asmizv :[attamyiz]
10-avad : takat mqqurn lli ssrvan middn I tfuÅliwin[tamvra].
11-nssuda[taclpit] :nni,tanaka,amnay.
12-sukkut :zluzzu.
13-icwan :ifulkin,içiln,ivudan,icnan,ihyyan,…
14-iming :ccrq,win iming :ccrqi[aäu].
15-frdn :frd,tifrdi,add I ixf ar tcttat[ulli].
16-isfittikn : tipllal,tikrkas,…

Biographie:
Taieb Amgroud

Date et lieu de naissance : 22-06-1973 a ihahan région d’Essaouira.
Situation familiale : marié et père de trois enfants
Fonction actuelle : professeur de l’enseignement primaire depuis le 16-09-1993, professeur de la langue amazighe depuis 16-09-2003

page web : www.youtube.com/amgroudtaieb1973

Connaissances acquises ,stages et formation:

*bac lettres modernes lycée akensouss Essaouira 30/06/1990

*diplôme cfi Essaouira 30/06/1993

*stage de formation des professeurs de la langue amazighe, aguelmim du 07 au 18 juillet 2003

*stage de formation des professeurs de la langue amazighe, laayoune décembre 2004

*stage de formation des enseignants de la langue amazighe 19 au 23 décembre 2005.

engagements et responsabilités dans la société civile :

:*fondateur et président de la section boujdour de l’organisation tamaynut

*activiste associatif a boujdour : enseignement de l’amazighe,participation aux activités locales...

*fondateur et président de l’association tifawt imintlit ihahan

*musicien sur bon jeu et fondateur et président du groupe « ayyawen n imazighen » qui a comme objectifs la promotion de la chanson amazighe

Production littéraire et artistique :

*recueil de poésie amazighe intitulé « inagan » en cours de publication par l’ircam

*recueil de poésie amazighe intitulé « agad n tidt » en cours de publication.

*Album k7 rassemblant quelques chansons du groupe ayyawen qui verra le jour l’été prochain

Recherches en cours :

*recueillir l’héritage culturel orale amazighe de la tribu inknafn région d’Essaouira : proverbes, contes, énigmes...

*recueillir le lexique amazighe : divers champs lexicales : pèche maritime, toponymie...

Participations et honorifications :

* publication de poèmes dans les journaux et revues amazighes : tasafut,tamunt,adrar,tifawt,tamunt depuis 1991

* quatrième édition du festival de la poésie amazighe organisée par l’association aourir/agadir.

*participation a la première rencontre des jeunes créateurs amazighes organisé par l’association « abaraz » a mirleft avril 2007

* prix de la culture amazighe /enseignement 2006

* invité de plusieurs émissions radiophoniques comme poète amazighe : sur radio nationale amazighe rabat,radio régionale amazighe Agadir,radio privé radio plus Agadir...

* participations aux événements politiques et culturels : conseil national de tamaynut a taghjijt,imi n tanut ...


amgroud1973@gmail.com

 

Desarrollado por: Asesorias Web
s
s
s
s
s
s