Poetas Del Mundo Poets of the world
Our Poets & Artists Talented, Credentialed & Creative
Our Readers A wide diverse audience
Help & Support Call us: +56 9 8811 6084
0 0
Bozhko Angelov

Bozhko Angelov


Nationality: Bulgaria
Email: bojko_angelov@abv.bg

Biography

Божко Ангелов - Bozhko Angelov

Божко Ангелов (пълно име: Божко Тодоров Ангелов) е роден на 13 юни 1962 година в град Велико Търново, Република България. Средно специално строително образование завършва в родния си град, а след това и архитектура в София. Работил е като учител. В момента се занимава със строителни дейности. Участва в международни поетични фестивали в Хърватия, Македония, Полша, Италия, Украйна, Чувашия, Сърбия и други. Публикуван е в двуезични антологии и сборници. Негови стихове са преведени на руски, македонски, сръбски, хърватски, полски, украински, китайски и други езици. Пише краткостишия, бели стихове (верлибър) и хайку. Носител е на много международни награди. Той е почетен член на Чувашката народна академия на науките и изкуствата (Чувашка република, Руска федерация), както и носител на почетния знак на ЧНАНИ.

 

***

Оглеждам се в очите на Христос.

Гълъб бял сви гнездо в сърцето ми.

 

我在基督的眼睛里环顾四周。

白鸽在我的心里筑巢。

 

Я Ð´Ð¸Ð²Ð»ÑŽÑÑ Ð² Ð¾Ñ‡Ñ– Ð¥Ñ€Ð¸ÑÑ‚а.
Білий Ð³Ð¾Ð»ÑƒÐ± Ð·Ð²Ð¸Ð² Ð³Ð½Ñ–здо Ñƒ Ð¼Ð¾Ñ”му ÑÐµÑ€Ñ†Ñ–.

SpoglÄ…dam w oczy Chrystusa.
Biały gołąb zbudował gniazdo w moim sercu.

 

Огледам се у очима Христа.

Бели голуб сви гнездо у мом срцу.

 

 

***

Ръми дъждът

в очите на момиче –

дъга изгря.

 

细雨毛毛下

在女孩的眼睛里---

升起了彩虹。

 

Йде Ð´Ð¾Ñ‰
в Ð¾Ñ‡Ð°Ñ… Ð´Ñ–вчинки –
виросла райдуга.

Pada deszcz

w oczach dziewczyny –

na niebie pojawiła się tęcza.

 

Ромиња киша.

У очима девојчице –

Дуга изгрева.

 

 

***

Чувам гугутка

в утрото плахо.

Шушнат липите.

 

听到灰斑鸠

在静谧的早晨。

椴树在低语。

 

Я ÑÐ»ÑƒÑ…аю Ð³Ð¾Ð»ÑƒÐ±ÐºÑƒ

Вранці  несміливо

Шепочуть липи.

 

Słyszę gołąbka

o bladym świcie.

SzepcÄ… lipy.

 

Слушам гугутку

У плахом јутру

Шуште липе.

 

 

***

Пред твоя поглед

бавно минава

моята сянка.

 

在你的目光前

缓慢地经过

我的影子。

 

Повз тебе
повільно Ð¿Ñ€Ð¾Ð¿Ð»Ð¸Ð²Ð°Ñ”
моя Ñ‚інь.

 

Przed twoimi oczami

powoli przesuwa siÄ™

mój cieÅ„.

 

Пред твојим погледом

Тихо пролази

Моја слика.

 

 

***

Трели на славей.

Слънчева стряха.

Поглед на ангел.

 

夜莺的颤音。

阳光的屋檐。

天使的目光。

 

Спів соловейка.
Сонячний Дім.
Погляд Ð°Ð½Ð³ÐµÐ»Ð°.

 

Trel słowika.

SÅ‚oneczny dom.

Spojrzenie anioła.

 

Пљесак птица.

Пева сеница.

Трчкара срце.

 

 

***

Плясък на птици.

Пее синигер.

Припка сърцето.

 

鸟儿们扑通一声。

大山雀在歌唱。

心在蹦跳。

 

Політ  Ð¿Ñ‚ахів.
Спів синиці.

Трепет  ÑÐµÑ€Ñ†Ñ.

Powitanie ptaków.

Åšpiew sikorki.

Pospieszne bicie serca.

 

Пљесак птица.

Пева сеница.

Трчкара срце.

 

 

***

Душата ми –

покорен лебед –

в съня ти плува.

 

我的灵魂---

听话的天鹅---

在你梦中游泳。

 

Моя душа –
Сумирний лебідь – 
плаває Ð² Ñ‚воїх снах.

Dusza moja –

Å‚abÄ™dź pokorny –

pływa w twoim śnie.

 

Моја душа –

Покорен лабуд –

У твом сну плива.

 

 

***

Живи копнежи –

върбови клонки –

полъх от спомен.

 

活着的欲望---

杨柳的枝条---

回忆的气息。

 

Живі Ð¶Ð°Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ –
гілочки вербові –
подих Ð¿Ð°Ð¼'яті.

Å»ywa żądza –

wierzbowe gaÅ‚Ä…zki –

powiew pamięci.

 

Живе жеље –

Врбове гране –

Пиркају успомене.

         

 

 

***

Утрото младо

къпе се в бриза

на летния сън.

 

年轻的早晨

沐浴在微风中

在夏天的梦里。

 

Молодий Ñ€Ð°Ð½Ð¾Ðº
купається Ñƒ вітрах

літнього ÑÐ½Ñƒ.
                             

 

MÅ‚ody poranek

kÄ…pie siÄ™ w powiewie

letniego snu.

 

Младо јутро

Купа се у лахору

Летњег сна.

 

No record found.
No record found.
No record found.
Comments