Poetas Del Mundo Poets of the world
Our Poets & Artists Talented, Credentialed & Creative
Our Readers A wide diverse audience
Help & Support Call us: +56 9 8811 6084
0 0
Ali  Miftah

Ali Miftah


Nationality: Marruecos
Email:

Biography
ناب من ورا الباب

الى الصديق الشاعر المناضل
علي ادريسي قيطوني
الى روح ابراهام السرفاتي

غابَة
وُ سحابَة
وُ ثلث دْيابْ
وُ أنا ؟
سامَعْ
وُ طايَعْ
لذوكْ النيَابْ
يَتْفْتَّحْ بابْ
وُ يَتْسَدْ بابْ
يَتْهَرََّسْ نابْ
يَنْبَثْ نابْ ورا البابْ

النَّابْ ...القيدْ
وُ البابْ الاوَّلْ بعيدْ :


حُطوني راني نهَزني
وُ نهَزني مَحْطوطْ
شَلخة مَگدِيَّة بْشلَّة عْوادْ
نكَحَّلْ سَعْدي بَرْمادْها
نزَوَّقْ بْياضي بَسْوادْها
ها الخَطْوَة
ها طريقِي
وُ فينْ الگُوّادْ ؟
نابْ ينوبْ على خوفي
نعَضّ على شفاري فْ شوفي
نلوحْ طوالي هْضُورْ
العَضَّة ...
وُ النَّابْ تمَضَّى
وُ مَنْ البابْ لهيهْ ...كُلشي مَسْعُورْ


النَّابْ ...الدَّخلانِي
سُوسَة فْ قلب البابْ الثَّانِي
:


حُلُّوني نخْرُجْ ليَّ
فُكُّوا قَيْدي مَنْ رَجْلِيَّ
وُ خَليوْني نجيكُمْ بابْ
يَتفْتَحْ على الرِّيقْ
يُوَصَّلْكُمْ ليَّ طريقْ
حاضَنْ الخطْوَة
ما عْليهْ قفُلْ وُ لا زكرُومْ
نَكْتَبْ على بابي
لاهْلي وُ ذيَابِي
' الدَّاخَلْ و الخارج مني مَعْدُومْ '

النَّابْ ...الفالتْ
عَتبَة البَابْ الثالَثْ :


السْوارَتْ صَدَّاتْ
و شكون يحل عليَّ
يَلقانِي فيكُمْ
راسَمْ عْلَ ضلوعي ... سْكاتْ الكلمَة
عاطي للنَّابْ طوعِي ... فْ قبَرْ الحَلمَة
نجيكم كُلاَّبْ
نگلعْ النَّابْ
وُ نزرَعْ محبْتي فيكُمْ
تنبَث سُوسَة فْ ذاكْ النَّابْ
نحاسَبْكُمْ بَذنوبْ البابْ وُ ظلامُه
لي صْبَغْ جَلدي بْلونْ قلوبْكُمْ
نحاسَبْكُمْ بَذنوبْ الدَّمْ
ذاكْ ليِّ سالْ... وُ شحالْ
خرَجَتْ مَنْ راسي ،
ما خْرَجَتْ مَنْكُم
وُ بقى دَمِّي تمْ
شاهَدْ...
يَتفاگدْ
حَرّ النَّابْ إلا سابْ
حَرّ البابْ الا صَدَّى على جَلدِي
گُرْحَة الظلمَة لمعانْقة بْكايَا
وُ ياكْ دَمّي مَنْكُمْ فيكُمْ!

يا اصْحابْ البابْ
حُلُّوا عْليكُمْ ...نَدْخُل ليَّ
سَدُّوا عْلِيَّ فيكُمْ نخْرَجْ منكم ليكُمْ
وُ نغَنِّي عْلِيَّ وُ عليكُمْ وُ عْلى ذاك البابْ
'وُ البَابْ البَابْ وَاهْيَا البُوَّابْ ،
مَضَّيتي مَن گدامْ الكُرْسي رَبْعَة النّيَابْ '

تازمامارت ،
نابْ واشْ مَنْ نابْ ...
يَحْفَرْ فْ ضلوعي گالْ يَلْقى البابْ


زَمَّمْ الرُّوحْ فْ شَهْقَة الظلمَة
خَيَّطْ مَنْ جْرَاحْ مَرْگومَة عْبَانَة للصَّمَتْ
سايَسْ الدَّمْعَة وُ احْفَرْ ليها فْ خَدَّكْ مَطْفَيَّة
يَمْكَنْ فْ صْباحْ طَيَّارْتَكْ تَشْرُبْها مْعَ الرِّيقْ
اشرُبْ لبْحَرْ وُ مْدادُه مالَحْ... لي ما عليه شمسْ
كُنْ ضيفْ صالَحْ... وُ اقْطَعْ النَّفسْ
يَتْقَوَّسْ ظَهْرَكْ ... يَمْكَنْ
يَشيبْ راسْ هَمَّكْ ... يَمْكَنْ
وُ لِّي شاطْ لِكْ مَنْ لي يَمْكَنْ
ساويهْ بَعْرُوقَكْ وَطْرَة وُ غَنِّي :
'وُ البَابْ البَابْ وَاهْيَا البُوَّابْ ،
مَضَّيتي مَن گدامْ الكُرْسي رَبْعَة النّيَابْ '

أگدَزْ ،
الكُرْسي اِلا خْنازْ وُ سَوَّسْ ما يْهَزُّوهْ غيرْ نيَابُه


ها كَيْتي هَا ليعْتِي
هَا فالْ قْرايْتِي
عَيْطَة مَبْحُوحَة... بَرْمادْ الوَقَتْ
كَيَّة مَجْرُوحَة... وُ فينْ النَّعَتْ ؟
هَا المَگدِي يَگدِي
وُ النَّابْ عْلَ البابْ مْصَدِّي
وُ انا ساكَنْ فيَّ وَحْدِي
كُلْمَا هَزِّيتْ صَخْرَة بَرْمُوشْ عَيْني
يَزاوَگْ فِيَّ الحَاجَبْ
نحُطْها وُ نْحُطْني
عْيِيتْ ... يَمْكَنْ
تْهَدِّيتْ ... يَمْكَنْ
راني ما طاطِيتْ
نَجْمَعْ مَنْ عَضَّاتْ النَّابْ حْرُوفْ
نْلاقِي كلامِي فْ ليلْ جْرَاحْي
نَشْطَحْ مَذْبُوحْ
نْغَنِّي مَجْرُوحْ :
' البابْ البَابْ واهْ يا البُوَّابْ
مَضِّيتِي مَنْ گدامْ الكرْسي رَبْعَة النيَابْ '

درب مولاي الشريف
شْكونْ فينا الشْريفْ فْ دَرَبْ مولاي الشريف ؟


آشْ هذا السَّعَدْ يا بَنْسَعَدْ[1]؟
وُ 'سوسيكا' شاهْدَة
وُ النَّابْ ماضي
الكُرْسي حاضي
وُ الجَّهَدْ لا جَهَدْ الله مْقاضِي
وُ انا وَسَطْ الحُجَّاجْ مْطَوْفانِي جْراحِي
هَا غُمِّيضَة هَا قاشْ قاشْ
ماتْ مُولايْ النَّابْ
وُ الشريفْ عاشْ
وُ ساويوْني عْلى اوتارْ 'خُلِيْفة'[2]ف 'سُوقْ الكلبْ '[3]
نْغَنِّي... عْلَ غُدَايَدْ مْحَايْنِي
نعري البانضة
وُ ياكْ الشُّوفَة حامْضَة
وُ نجيني مَنْ اليَمينْ حْتى اليَسارْ
وُ صارْ لي صارْ
يا القيطوني يا عْريسْ الظَّلْمَة
يا الادريسي...
اطْلَقْها مَنْ جْراحَكْ غُنَّة وُ نَغْمَة
ياكْ بْنَى حَبَسْ...
وُ بينْ حَبَسْ وُ حبس علَّى سْوارْ السُّؤالْ
وُ بضْلوعْنا تَبَّثْ القُضْبانْ
وُ قالْ يَرْمينا فيهْ
خَرَجْنا مَنُّه ...يَمْكَنْ
فْلتْنَا مَنْ هَمُّه... يَمْكَنْ
وُ ياكْ بقاتْ صُورَة البانِي مَسْجُونَة فيهْ
وُ لي شريفْ فْ درب مولاي الشريف
رْكَبْ عَلْ الحَلمَة
وُ طلقْها عْيُوطْ وُ نَغْمَة
'وُ البَابْ البَابْ وَاهْيَا البُوَّابْ ،
مَضَّيتي مَن گدامْ الكُرْسي رَبْعَة النّيَابْ '

قَلْعَة مْگونَة
حتى الحَلْمَة مَسْجُونَة


النَّابْ لي نابْ عَلْ الجُرَحْ
النَّابْ لي ذابْ على جَلْدِي
النَّابْ لي سابْ حتى تخَطَّى جَهْدِي
وُ ها الجَسَدْ خَريطَة لذيكْ الطريقْ
وُ ها گلبي مْگَلْبُه بُو گليبْ
وُ هَا لعْقَلْ عاقَلْ
يَنَعَّتْ بَضْلوعُه
جْبَلْ وُ ما عْطاكُمْ طوعُه
وُ السَرّ فْ الآتي... يا السرفاتي
تعَلَّمْنا كيفْ نكونُو
ما نهُرْبُو ما نخونُو
تْعَلَّمْنا مَنَّكْ سَرْ لعْيُوطْ
مَنْ وَطْرَة جْراحْنا وُرا لَحْيُوطْ
نْهَزْني لْطِيَّارْتي
نْهَزْني لْفَلاقْتِي
وُ نْغَنِّي ...مْعَنِّي
بَالصُّوتْ وُ ما خَلَّى
الجُرُحْ على جْراحُه يَتْفَلاَّ
'وُ البَابْ البَابْ وَاهْيَا البُوَّابْ ،
مَضَّيتي مَن گدامْ الكُرْسي رَبْعَة النّيَابْ ' .

[1]الزجال محمد عزيز بنسعد
[2]من رواد فن الحلقة
[3]من الاسواق الشعبية القديمة بالحي المحمدي


biographie:
Ali Miftah

سيرة ذاتية علي مفتاحbiographie=

الاسم الكامل : علي مفتاح


العنوان البريدي : حي كرام الزنقة 1 الرقم 13 عين السبع البيضاء

mifaljust-salam@hotmail.com العنوان الالكتروني :

الهاتف : 0666596986

ـ حاصل على شهادة الاجازة شعبة اللسانيات ،تخصص تداوليات

ـ المهنة : ملحق اداري ،

ـ ناقد ادبي ،له عدة قراءات نقدية و مقاربات تحليلية حول القصيدة الزجلية بالمغرب

ـ شارك في عدة لقاءات نقدية حول مجموعة من الدواوين الزجلية

ـ يشتغل على مقاربة تحليلية تحمل عنوان :' في لذة النص الزجلي ...من كتابة الهوية الى الكتابة الواعية' مقاربة سيكولسانية

ـ شاعر زجال ،صدر له عن مطبعة ربا نيت ماروك 2008 أول أعماله الزجلية ،رواية زجلية تحمل عنوان 'الحكرة '

ـ كما صدر له عمل جماعي عن منشورات جامعة المبدعين المغاربة ' عرصة لكلام ' ضم ثماني زجالين سنة 2009

ـ سيصدر له قريبا عمله الزجلي الثالث و هو عبارة عن سيرة ذاتية : 'زيادة و خلوق في '

ـ يكتب القصة القصيرة و القصيرة جدا ،

ـ له ا&#
No record found.
No record found.
No record found.
Comments