s
s
s
s
s
s
s

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

Aleksandra Majlinda Shabani
Nacionalidad:
Albania
E-mail:
aleksandra_shabani@yahoo.com
Biografia

Aleksandra Majlinda Shabani

Aleksandra Majlinda Shabani was born on May 7, 1985 , in Gjirokastra, Albania. She is poetess, writer, translator. She is distinguished for the philosophical and modern style of writing, seen as a future talent very promising in the field of letters. Her literary works are : 1. Sculpture of desire in the manouvring sky 2. Metamorfosi Generativa 3. “ The angels against the hatred “ Work Translation. She is member of I.W.A,  W.P.S, U.P.L.I, Poets of the World, Vice  Secretary General of IAPWA “ Pegasi “, Albania, ecd.


Varg Pantonimik ( Albanian Language )Fillimi i një pantonimi… Pantonimë buze…
Buzë të panjohura me njëra – tjetrën,
Pantonim shikimi… Sy të largët nga vetja e tyre…
Pantonim fjale… Rrokje të pajeta në përçartje
për t’u ngjallur me frymëmarrjen…
Pantonim trupor…

Ndjekje e sinjaleve të jetës për rimim…
Pantonim lëvizje… Aty këtu, pak më larg, më afër,
analizë trupi në anatomi pantonimash… Ndalem…
Gjuhë e folur e stiluar kësisoj…
Majtas çuditshëm për ty !...

Përballë pantonim fytyror…
Djathtas pantonim duarsh në hapësirë…
Mbrapa pantonime kohe… Vrapim mendimor…
Pantonim zhvendosje pa ritëm…

Në kërkim të notës muzikore…
Të melodisë së folur pantonimë me ty…

Vrulloj në pantonimë…
Hapa pantonimikë në kurdisje mimikash…
Pantonimë sëbashku me jetën… Me ty…

 

The pantomimic verse ( English )

 

The beginning of a pantomime… A pantomime of the lip…

Lips unknown to each – other,

A pantomime of the look… Distant eyes from themselves…

A pantomime of the word… Lifeless syllables in delirium…

to revive with the breathing…A pantomime of the body…

Following the life signals for rhyming…

A pantomime of the moving…

Here and there, a little bit further, closer,

A body analysis, in the anatomy of pantomimes…

I stop… Spoken language stylized this way…

On the left strangely for you!...

Opposing the pantomime of face…

On the right a pantomime of hands in space…

Behind a pantomime of time… Running of the thought…

A pantomime of displacement without rhythm…

In search of the musical note…

Of the spoken about melody…

A pantomime with you… I run in pantomime…

Pantomimic steps in wind of mimics…

A pantomime together with life…With you…

  

 

Desarrollado por: Asesorias Web
s
s
s
s
s
s