s
s
s
s
s
s
s

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

Zohra El Fikhir
Nacionalidad:
Tamazgha
E-mail:
Biografia

assurf n ubrid n tizi

abrid ggutn gis iman ttyagasnin
d yat tmttant tazgzawt ar tcnt\\\'ar ghid d ghin
imnk iksiw gh waln n ighrban
irmi asammad ;ar nn ittghawal s yat tgharast izddign
s yat taz\\\'ait ihrcn isawl f tgira ns
ghikad a s tlulit tssntit tawada n tissusght
ar tswwal tak\\\'sna n umzruy n ujddar
mnck irggln ay izmummgn s tad\\\'ssa gh tillas
ifk umrdul
ur isaqsa f tizwuri
f tzuknnit ,f tasult
trz\\\'an isfurdutn n wul nk gh ufus nk
ligh tnxxlt afssay n wussan gh waman nnuzghn
tsfurgt isduqqurn n wayyur
llix tsndudrt f umghway n tizi
nghank gh tsafut n taghzamt
llix tnnudmt ign unmarur igwran
d llix immut usqsi igwran
rak utnt tufuyin n tillas mmutnin
d lmdayn n tsafutin qqdnin sufunin
zund marur ur illin....imrduln

askkil d tifrt

gat imarayn inu...ikrrafn inu ....inighan inu....
tjdrm x yat tmqqit yussrn x utun n ijddig
trglm x ljnt inu d tujjut n usmuddr inu
ghilad sittin tamagit inu gix amya iflujjan..
slkx i umya ;tdr taduli n tillawt inu zund aghnbur
mnck a yad ur tucka tamazla ikndn d tudrt ighudan
mac kraygat ass ar xssin waman n isaratn inu
mmuddun itran inu x ignwan inu
ighama d wakal inu ...imhrussa
ratrzh x tizi n tayniwt

nighd ra tnghx x yan usqsi n yat tizi...n yat tusdadt
fsix gis d mad ighaman x ifalan n tafukt
ldix tikwyad inu x tasgni n wakal
rad tyazanx d tifawt d ukrurd n uzmuzl
nighd a tkfsix d tlalit n usaruf izddign s usmaql ns
mac is rad yimim d umuddu n utun
nighd ad muttlx d tagzuli n igharasn
gix amya x tullught d tinnadin
axlu...anghubu...a nga
d ulmmud ityagasn...a ra ng

mnid n tisit

ig it anmarur
ay llix siagasx adar inu
isggasn n uzuknni zrinin
yid tasrka ;tillas abayur
tffi yat tmqqit f tdrfit
ffint tyyad ..f umya
s imik a s luzzan ifalan
f ad isfurud inighi igwran
isfiss aduhdu n tghuyyit yadn
ur ra diti tftu tafukt
acku ur dari asafar ...nighd aznzar
acku ur gih taghuyyit x umnid n ughrab
d ur igi ufus inu asafu nighd inir
ur zdarx ad sfuklx asmdl inu
llix ghran ijawwan ighd inu
akal issufs d takka gis igwran
ftix d umdlu yudn
tg tizi :ifssi n tagmimt
ismulla ill ijddign inu
d tayniwin swant idammn inu
mmuddunt waln inu s tisnt
ar sswant akal n ustta ighilfn
n safadx d tguriwin inu
ssnx izd ighilf inu ighilf
mac...
ar tlkkasx s udarittyagassn
igit...anmarur

Biografía pequeña :
Zohra El Fikhir

zohra elfikhi née a agadir licenciée en langue et litterature arabes, chercheuse en poésie amazigh, elle a une recherche sur le livre de ali sidki azayku et militante associative pour les droits de la femme amazigh.

tanirt_2@hotmail.com

 

Desarrollado por: Asesorias Web
s
s
s
s
s
s