s
s
s
s
s
s
s

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

Kerim Sakızlı
Nacionalidad:
Turquía
E-mail:
Biografia
Koyu Yeşil

Evrendeki kutlu eser
Dnya hamurundan dev mezar
İinde klden ağalar
Dallarda l kuşlar

Pıhtılaşmış iklimlerin
Zehir fleyen rzgarı
Liman-ı Cehennemde
Batırmış Nuhun gemisini
Ademin kaacak yeri kalmamış

Meşin topuklara yapışmış kirli ağ
Toprakta vahşi ayak izleri
Silinmeye hazır
Kaslı kollarıyla, denizdeki fkenin

Kanlı, dikenli glgenden korkup
Sıvışmaya alışma Adem!
İnanmadığın adaletin elinde
Şairin tkrk hokkası
İinde kurumuş şiir...
Son soluğundan nce
Yalayacaksın hokkayı, mecbur

Dark Green

The blessing work of art within the universe
A gigantic grave from the clay, that of earth
Has within it trees of ashes
And on its branches dead birds

Poison blowing wind
Of the clotted seasons
Has sunken Noahs Ark
At the Harbour of Hell
Adam, has nowhere to run

Dirty era stuck on roany heels
The savage footprints on the soil
Ready to be wiped away
By the muscular arms of the seas rage

Scared of your own bloody, thorny shadow
Do not try to sneak away Adam!
The cuspidor of the poet
In the hands of justice you have no faith in
And the dried up poem inside
Before your final breath
Bound to sweep the hokka*, a must

*hokka: used interchangibly for 2 meanings:
as an inkpot and as a cuspidor


-Ademden Sonra-

Kıblesini yitirmiş kuşların
Dşerken tyleri zerine
Kolza dvd adam
Bataklığın kuru ksrğnde

Kederi hışırdayan imenlerin
Esmer rzgarlarını ısırdı kemirgen
Pirin gzlerinden akan yaşla
Humustan yoksun, sızılı toprağa

Hıkıran buz kırıkları
arptı avare kumsallara
Balıkların buğulu son solukları
rterken şmş denizleri

Gneşin avucundaki taze ışığa
Aldırmadan, ekti karbonun pimini
Kopyalanmış okaliptslerin glgesinde
Hurma yağıyla yıkanan Smrgen

-After Adam-

Of birds, with no direction of target
Feathers fall onto
Man pounding down colza
In the swamp's dry cough

Rodent, bit the brunette winds
Of sorrow swishing grasses
With tears dropping from bronze eyes
To aching ground, deprived from topsoil

Sobbing ice fractures
Hit to wastrel beaches
While last steamy breaths of fish
Cover the perishing seas

Neglecting the fresh light in the sun's palm
Pulled carbon's pin
Under the shadows of eucalyptus' replicas
Exploitant, washed by palm oil

Yaşlı Memleketimin Gzleri

[Bu şiir, beni ryalarımda ziyaret etsinler diye
dedem Ahmet Sakızlı, nam-ı diğer Kırbaş Ahmet'e ithafen yazılmıştır.]


Poseidona bir Oğul

Olbya! Olbya!
Gzeller gzeli kraliesi
Amazonların!

Hoş Geldin!

Ben Poseidon,
Tanrısı denizlerin!

Burdadır sarayım ve kalbim
Yıllardır seni beklemekteyim

Bir an nce bir oğlumuz olsun istiyorum
Gzde krfezime ismini versin istiyorum

My Teary Homelands Eyes

[This poem, is dedicated to my grandfather Ahmet Sakızlı,
also known as Kırbas Ahmet so that he visits me in my dreams. ]


A Son to Poseidon

Olbia! Olbia!
Ever so beautiful queen
Of the Amazons

Welcome!

Poseidon, I
The God of the Seas!

My palace and heart are here
For years, Ive been waiting for you

I want us to have a son this very moment
I want his name to be given to my favourite gulf

Skerken Şafak, Oğul Aztakozda

Gzdenin kıyısı sakin
Ve kımıltısız ıstakoz larvaları

Denize baştan sona serilen
Gneşin altın mızrakları

Aheste yosunlarla oynaşan
Kumdaki altın sikke parıltısı

Kim Fazla Oyunundan yorgun
Yıldızlarla ekişen berrak suyun taşları

Cilveli balıklar cennet havuzundan
Tanrının gmş oyuncakları

Sabah ışınları toprakla sevişen
Kkleri ısınan kiraz ağaları

Kk gkkuşaklarına dnşp eriyen
Kar, tepelerin st kaymakları

Arıları, iekleri, ayıları ve kuşları memnun
Aztakozun, dağları, ovaları, sazlıkları

* Aztakoz ve Nicomedia, İzmitin tarihteki eski isimleridir

Dawn Breaking on Astacus the Son

The favourites shore is calm
And the motionless lobster larvas

Spread out over the sea
Golden spears of the sun

Playing with the weary sea weeds
The golden coin glittering on the sand

Tired of the game Who is More
Tugging with the stars, stones of the lucid water

Coy fish from heavens pond
Gods silver toys

Morning rays making love with the soil
The roots getting warm, of cherry trees

Little rainbows forming, melting
Snow, the milky creams of the hills

Bees, flowers, bears and birds, pleased
Astacus mountains, valleys and reedies

* Astacus and Nicomedia are the old historical names of the city of Izmit in Turkey

Gr-dğm

Ağacını pmeden yatmayan ocuk
Ter iinde kabus grr
A sıanlar, sivrisinekler, kemirgenler
Odada yanan tek mumu da sndrr

Grmez olur karanlıkta
Tavan arasında bulur areyi
Yıldızların ieri ağdığı
Ak bacadan kamakta

Bir şahin iner gkten
Tanımıştır geen gzden
ocuğun cmert ellerini
Asit yağmurlarında yanan
Doğanın keskin gz

...
Ve şimdi umak, ne mthiştir gğn serinliğinde
Yokluğa karışmış bir kuşun penesinde
Tersten grnr yeryz, yırtıcı hassas...
Gr-dğm:
Kupkuru bir ığlığa uyanan ocuk

KERİM SAKIZLI

Eye am Knotted

The child, not sleeping before kissing her tree
Has nightmares, in sweat
Hungry rats, mosquitoes, rodents
Blowing out the only lit candle in the room

Loses sight in the dark
Finds the cure in the attic
By fleeing out of the white chimney
Where the stars descend on

A falcon, burning in acid rains
Lands from the sky,
The sharp eyes of nature,
Recognizes from last Fall
The generous hands of the kid


And now flying, so wonderful, in the chilly sky
Within the birds claw, dispersed in absence
The ground, seen upside down, ferocious, sensitive.
Eye am knotted:
The child, waking up to a bone-dry scream

Translated into English by Nida Tozluklu

KERİM SAKIZLI

Kerim Sakızlı

Kerim Sakızlı
1973, İzmit doğumlu. Yıldız Teknik niversitesi, Endstri Mhendisliği Blm mezunu olan şair, niversite ğretiminin bir blmnde Avusturya'da bulunmuş ve Viyana Teknik niversitesi'nde ğrenim grmştr. 2004-2006 yılları arasında ikamet ettiği Bulgaristanda Bulgar ressam Dono Donev ile birlikte gerekleştirdikleri, edebiyatı ve resmi birleştiren kitap Trkiyede yayımlanmıştır. Bu kitaplar sırasıyla; izgi roman Fatemate, Aşk ve Sevgi, şiirsel mitolojik yk Satyrin Yeniden Doğuşu ve İinden Şiir Geen Resimlerdir. Şairin son olarak 2008 yılında Perdelik Poetika adlı şiir kitabı yayımlanmıştır.

Kerim Sakızlı, 2000 yılından beri eşitli radyo kanallarında edebiyat ve caz mziğinin kesişen noktaları zerine kurguladığı programlar yapmaktadır.

Şair, bu son kitabı Gr-dğm [Nicomediaya Ağıt]ı, kendi memleketinden evrene aılan, tarihten bugne uzanan evreci bir şiir olarak tanımlamaktadır.

Kerim Sakizli, is born on 1973, in Izmit, Turkey. Poet, graduated from Yildiz Technical University with an Industrial Engineering degree. During his university education he has also been in Austria and attended Technical University of Vienna. When he was living in Bulgaria between 2004-2006, he created with the Bulgarian painter Doncho Donchev, 3 books combining art of literature and painting, which are published in Turkey. These books are respectively; graphic novel Fatemate, Love and Affection, poetic mythological story Rebirth of Satyr, and poetry Poems through Paintings. Finally, his poetry book 3 Scene Poetica has been published in 2008.

The poet, since year 2000, has been doing programs in several radio channels, about areas that literature and jazz intersect.

Kerim Sakizli defines this final book he wrote Eye am Knotted [Elegy to Nicomedia]as a green poetry, opening up to the universe from his homeland, reaching today from past.

kerimsakizli@gmail.com

 

Desarrollado por: Asesorias Web
s
s
s
s
s
s