s
s
s
s
s
s
s

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

Ivan Doje
Nacionalidad:
Croacia
E-mail:
Biografia
Stoljetna borba

Stoljetna je to borba
Prsa u koplje
Između poeta
I mediokriteta

Teka artiljerija
Due nasuprot
Lakog pjeatva
Tijela
Odaju nas djela...

Koliko samo poetskih
Prsa
Pouskogruđeno
Koliko samo hladnih
Srsa
Dosuđeno

Koliko samo nevinih
elja
Prokurvano
Koliko samo ivota
Zatrovano

Teka artiljerija
Due
Nasuprot
Lakog pjeatva tijela...

Hodajući kapital

Ako nekoga ubiju
To je samo broj
To je samo jo malo posla za mrtvozornika

Kuna vie u dep pogrebnika
I malo vie kuna u dep farmaceuta

Neto dobiju i novinari
Od veće naklade
-Ako nekoga ubiju

A televizija ionako konstantno
Dobija bili mi ivi ili mrtvi

Neto zarade i raznosači novina
Derući se
-Ako nekoga ubiju

Tada je idealna je prilika
Za političku kampanju
I jo je bolje pred izbore
-Ako nekoga ubiju

Vie se poreza odvaja
Za sigurnost zemlje
Da jo nekoga ne ubiju
-Ako nekoga ubiju

Pravosuđe izrađuje čitave
Projekte, zakazuje rokove
Uglavnom ljudi nisu ni
Svjesni koliki su kapital
-Ako nekoga ubiju.

Ako uopće vidimo

to to gledamo?
Kada gledamo?
I to to vidimo?

Ako uopće gledamo?

I gdje to gledamo?
Ako gledamo?
I kako to tumačimo?

Ako uopće ita vidimo?

A zato ne vidimo?
Ako gledamo,to to gledamo?
I zato toliko gledamo?

Ako uopće nita ne vidimo?

Ne vidimo jer gledamo
Toliko dugo da ne vidimo,
To to gledamo.

A toliko dugo gledamo
Jer ne gledamo koliko
dugo ne vidimo da gledamo.

Ako uopće ita vidimo?

biografia:
Ivan Doje

Rođen sam u Dubrovniku1977.Zavrio sam profesorski smjer biologije u Zagrebu.Predavam biologiju u koli u Dubrovniku.Piem poeziju i kratke priče.Objavio sam zbirku poezije u digitalnom obliku.
http://digitalne-knjige.1free.ws//doje/

hakuna@net.hr

 

Desarrollado por: Asesorias Web
s
s
s
s
s
s