s
s
s
s
s
s
s

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

Bouchkhar Hammou
Nacionalidad:
Tamazgha
E-mail:
Biografia

Awal ad iqqim
Bouchkhar Hammou

At qqimt s l\'az\'

Ur t afat s mara tgt ahnkar\'
G ut\'ar\'.

Ag tivmst ur ak\' tvima
G uqmu.

Awal nta ur xfs
Nvln
Aman, ak ad ixsi. Idda ad
Iqqd waxxa, ha ur ikki d l3afit.

Awal ad iqqim
Mah\'d ils ur ibbi.
A

Awal ad iqqim
G ma tssiwlt; makka it id tssiwlt.

Awal d injda, km
Ur innjla.
D ugwwal tssgmt.

Isul ad igur; ur
T aws, nvd tssvdt i
Wn irzzun ad iqqur\'.

Awal igu d ah\'claf, ur it qqar.
Ad ig i3lulan, ha ur ik\'rif vr inuz\'ar\';
Km ur ibz\'id\',
Jnnas ujnna.

Awal ad iqqim
Imun d tudrt, ur it kks.

Waxxa Ik\'rz it
Uglzim; ad ikrbl wacal
Mvin ifsan;
Day n azd vr wass ufran.
Ass nna
Ag ara n zri igran w awal.

Usixd
Bouchkhar Hammou

Usix d tazzla;
Allig afus
Vr imi uzd\'x
Aqbbuc i yils,
Yattut zg rryug
Nt\'unin.

Allig yuzd\' afus
Inna : xas ayur a.
G iyyi aglzim
Iwkrbl n ca
Ick\'uk\'n; waxxa imfafa sn udm;
Y ali xfs ufra,
N ssid it d lklf; x
Azzliwin zwanin.
Vir ak\' dat mi
Ara tasit tixt,
Vnd at uct idis I uqraf;
Ssk as ca n tslya
S mi ara irss\'a

Imam t ssut\' iyi,
Tssgmi iyi, ur it\'awt\'
Tirjt. Cmmin,
Tzrit i
D mara yazd\'n afus
I l3afit g wansa nm;
Afus inu iqqd.
A tn ur ir t idjin at
Iwwt g ubbr\'aw isft\'awn.

A ntcin I zwan; qqur\'n imtt\'awn,
Zg ivuyyan. Mara d ikn mnidi
Vnd
Ygr iyi ivil, agd s tqbbat\'.
Ur da dik ca igan, ha ta
Snnlit;
Gmi llix tdda la t qmir\'.
Rz\'m ati ur id yusi uzyyr\',
Vnd tavzi n tudrt ;
Ara sskx s ivmsi ujnna, d usgunfa ;
D ikrnunin sar.

Drdm, drdm
Ssrs lbtt\'a s usuzr;
Drdm, drdm
Ca d ad yaff zg uxmm.
Drdm, drdm
Al d iqqn ukfkuf imi nm.
Ula timqqa,
It addumn x lk\'ar\'id\'.
Drdm, drdm
A ssgz zk ak\'mmus;
Awa ur i3mmir\' xas s tcrwid\'in rcanin.

Udmawn lsanin g
Ansa n tissa,zwarn ck, mqqar\' ur d usin inlli
tn nsn. Tudjit tn ak vmsn.

Ighz uvr\'ad\'; ag at aznt aggu
Han ur illi
Afan jnna k;
At gt inlli, at asit ca
X ivir\' nk\'
Vnd yawi ak\'t buh\'cica.

I imma izt\'in awal ns
Waxxa s ifili ay turi
T ssili tiddi.
d umazzan tiwt at tssurf;
agd mat yuznn;
[tdju g w awal ns \'laylaha\'.]
Vir ak a mmi: hak t d\'ug,
hak t d\'ug, tmrrst din.

T ttut ixf nm,
Ayn I tkkst,
Tgit sis asafar
I ussan ut\'ar\'h\' icm I walan;
Ak\'m a imma,
Ntc, gix amzwaru
G imd\'far\'n nm.
G \'laylaha\' tssiwlt.

Zimmur. 19/03/2001.

Imlqqmn

Bouchkhar Hammou

Ntcni tudrt inu
Cm ay t inix
Cm ay t ggunix
Ntcin ussan inu,
Ussan inu
Ur d gsn dmix.

Tiwirja tggx,
Ad ay kkrx,
Ur hn usix,
Ifsus I atn zrix, d lfrur
X tlwit, i zr\'in
At\'iqs\' nsn.

Cmmin ay t inix
Km ur I tllit
Ntcin ur n t vima xas d
Imlqqmn ;
Am makka g zrin
S max d ikku wat\'u
La g is nggur,
D tixxat zdvn
Ul, nzzvn ul.

Z\'wan, usind
Mjrx mk\'rd\'ul,
Usind d imatrawn,
Ha ngu a sn ifunasn.
D udm uggid
G tmurt
Ur t id iqqn
Xas az\'awt\' d umrmd.

biografia:
Bouchkhar Hammou

1- Awdat almuxtalif,rabat, 2004 [en arab]
2- Al kitaba wa lmawt, collectif, meknas, 1998 [en arab]
3- amlala d ixfawn nx, [ en tamazivt]à paraitre

tigeztemt@gmail.com

 

Desarrollado por: Asesorias Web
s
s
s
s
s
s