s
s
s
s
s
s
s

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

Eumar DERWIC
Nacionalidad:
Tamazgha
E-mail:
Biografia

ASERRARU N UZ’MAY

Neggawer s umata,
Z’min-agh ayt ufella,
Ssgerden-agh-d ghef uya,
Anelli innqezwa,
Seg usenti ay negna,
S tidda d tmira.
Nekk lligh g umaris,
Afus-inu ig agris,
Imeddukkal gan aftis,
Ur amun g Ayt Udlis,
Nurzen g ufurrgis.
Nuwi-d akw isalan
Seg tmura nn\' agh-yufan,
Kerzent dignegh ifsan
N umziray d yiman,
Nghal is idsent nman,
Zzigh tin yigidu d waman.
Mdin-i-tt amm uslem,
Iles n yu-nu isusem,
Tawda digi trekkem,
Afus da yi-ireggem,
Tarwa n yiwdan terdem:
Sgujlegh-as isem.
Amekraz ig\' i d awullu,
Z’d’igh-as mas ig amlu.
Dghi, ukigh d ugulu:
Tewser-nnek ay aseklu,
Ad teg asfaylu negh iflu
Mek ur tgi gmas i umedlu.

Agawez g 19 nuwanbir 2944/ 01- 11- 1994

SUSS ALUD’ D UGED’RUR!

Tuzlin iswan idammen jjint,
Allen iz’ran takat md’errant,
Amaghus n ustagh iga tamtunt,
Issaley iseggiwar
G idgharen ur nbedder.
Agh-am amdaz a tawda
G taggalt gegh ad’eggwal!
Sawlent-i-d tirsal n uslal
Isennextem wuffal.
Taselluft n ughiwel tuzzel,
Tesferdedda-d taxladda,
Han ass issudda,
Id’es n yid’ ibedda.

Igwelmimen g 15 febrayer 2943/ 01- 03- 1993

AHIL N UMAZIGH
A nennagh ghef tlelli

Nek d uma ard ur nili;
Seg may tedda ur nufi
S tawant ula ighimi;
Ughmi ur djin t-ngi,
Tameghra tla anegzi.
Nesnuggur akw tawuri,
Asekkin, ur ten-inn-nguli.
Amezruy-a ur ifulki:
Tanakult-nnegh ur tt-ifri.
Amassu-nnegh, nr’ ad yili
G yidlisen yili tizi;
Meqqar ikka jaj n yifri,
Nekwni ur diges neqqimi.
Tamara ur ta as-nekni,
Tiz’id’ert, ur tt-nessensi.
Ur da negh-tteffegh tayri
Ard niz’ir ka ur agh-iri.
Ur djin nezdi i unebgi
Mghar agh-yusey tigemmi;
Takendawt ayd ur nenni
A nkessa negh nessili.
Uddur n yu ibergemmi
Anegh-issuturen imiri;
Ad narey iman i td’uri
Nseggem-as abrid i yilli,
Taf mayed tra g tghuri
Tgher ineghmisen ur tedmi.
Az’ur n yu tilelli
Nn-illan ghur yiwen tugi.
Unna ur irin imenghi
Yafes ifri zund iselli;
Asag ismar ugari
Iffegh-d ad yarem tayri
Mek as-ittwaffel ka n yili
Zund ttusgh’ asen tlelli!

Igwelmimen g 04 mayyu 2933/ 16- 05- 1983

Tameddurt n umedyaz:
Ilul Eumar DERWIC g 1960 g yighrem n Yigwelmimen g unz’ul ugmid’ n Tmazgha tutrimt [Merruk]. Iga altu amaslad’ g tmesmunt tamettilt tadelsant TILELLI n Tizi n Yimnayen [Gulmima] ; isez’reg yiwen wammud n tmedyazin amsinwal s tmazight d tkatalant mi iga uzwel Anfara – Desglaç g useggwas n 2005. Iffegh-d udlis-a g tmurt n Katalunya. Ayenna illan ghures n yid’risen ittwarun ffghen-d g tesghunin d yisemlan imazighen llanin g umad’al.
Biographie du poète:
Omar DEROUICH est né en 1960 au village d’Igoulmimen au Sud-Est de Tamazgha Occidentale [Maroc]. Il est également membre de l’association Socioculturelle TILELLI de Tizi-n-Imnayen [Goulmima]; il a publié un recueil de poèmes bilingues amazighs catalans intitulé Anfara- Desglaç en 2005. le livre a été édité en Catalogne. Les textes écrits par l’auteur sont publiés dans les revues et les sites amazighs dans le monde.

timnilit@gmail.com

 

Desarrollado por: Asesorias Web
s
s
s
s
s
s